Tarihçe

Ankara Yapı Meslek ve İnşaat Teknik Lisesi Tarihçesi

Genç Türkiye Cumhuriyet hükümeti, uzun yıllardan beri yapı ve imar bakımından ihmal edilmiş olan güzel yurdumuzun, vatan evlatları; eliyle yeniden modern tekniğe uygun olarak imarını düşünmüş ve bu alanda da kaliteli eleman yetiştirme ihtiyacı hissetmiştir.

İlk atılım Aydın ve Ankara da Erkek Sanat Okulları bünyesinde İnşaat bölümü olarak yapıldı. Okulumuz, 1931-1932 öğretim yılında ulu önder Atatürk’ün emri ile çiftlik arazisi üzerinde “Yapı Usta Okulu’’ olarak kuruldu.

İlk yıllarda ilkokula dayalı olarak 4 senelik tahsil süresi içinde Dülgerlik ve Duvarcılık meslek dallarında mezun verdi. 1937-1938 öğretim yılında Taşçılık ve Sıvacılık, 1938-1939 öğretim yılında da Sıhhi Tesisat ve Kalorifercilik şubeleri ilave edildi. 1939-1940 öğretim yılında öğretim süresi 5 yıla çıkartıldı ve “Yapı Enstitüsü’’ adını aldı. 1966-1967 öğretim yılında mezun olan öğrencilerin, yaş ortalamalarının küçük olmasından dolayı işe atılmalarının güç olmasından, öğretim programları yeniden düzenlenmiş ve okulumuz ortaokul üzerine 3 yıl eğitim ve öğretim vermeye başlamıştır. Yine bu öğretim yılında  Yapı Ressamlığı Bölümü açılmış, 1 yıl sonrada Teknik Lise Bölümü devreye girmiştir. 1982-1983 öğretim yılında İş Makinaları Bölümü,  1996-1997 yılında Soğutma İklimlendirme ve 2001-2002 yılında Restorasyon, 2003-2004 öğretim yılında Elektrik Bölümü açılmıştır.

2004-2005 Öğretim yılında okulumuzun adı Ankara Yapı Meslek, İnşaat Teknik ve İnşaat Anadolu Teknik Lisesi olarak değişmiştir ve İnşaat Anadolu Teknik Lisesi kısmında Bilgisayar (Donanım) ve İnşaat Teknolojisi bölümleri açılmıştır.

2006-2007 öğretim yılında okulumuzun adı Ankara Mimar Sinan İnşaat Meslek, İnşaat Teknik, İnşaat Anadolu Teknik Lisesi olarak değiştirilmiştir.

2008-2009 Öğretim yılında okulumuzun adı Ankara Mimar Sinan Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak değiştirilmiştir ve İnşaat Anadolu Teknik Lisesinde Tesisat Teknolojisi alanı açılmıştır.

Okulumuz bünyesinde; 4 yıl Eğitim ve Öğretim veren Yapı Meslek Lisesi, bu okulumuzun 1. sınıfında başarılı olan öğrencilerimiz 3 yıl daha öğrenim gördükleri Teknik Liseye devam edebilmektedir. 4 yıl süreli İnşaat Anadolu Teknik Lisesi olmak üzere 3 ayrı okul bulunmaktadır.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt